Zespół pałacowo-parkowy w Gorzycach
Opis obiektu:
W skład zespołu pałacowo-parkowgo wchodzą: pałac hrabiego Arco z XIX w. (tzw. pałac górny), pałac myśliwski również z początku XX w. (tzw. pałac dolny) oraz rozległy park krajobrazowy w stylu angielskim. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Pałac Hrabiego Arco (górny) znajduje się na wylocie z Gorzyc przy drodze krajowej prowadzącej do Chałupek. Na ścianie frontowej budynku znajduje się okazały tympanon z herbem Katowic. Z tyłu obiektu znajdują się trójbiegowe schody, prowadzące do ogrodu. Taras wsparty jest na czterech doryckich kolumnach. Nad oknami umieszczono wypukłorzeźbione owale z motywami roślinnymi i zwierząt łownych. W środku pałacyku znajduje się hol, który na piętrze otoczony jest galerią. W prawym rogu holu znajduje się kominek ozdobiony płaskorzeźbami z motywami ptaków na gałązkach oliwki oraz medalionem z głową w hełmie. Na okapie znajdują się motywy myśliwskie i płaskorzeźba Diany z jeleniem. Jest to jedyny przetrwały element z dawnego wystroju pałacu. Losy pałacu w Gorzycach były bardzo skomplikowane. Wielokrotnie zmieniali się właściciele, którzy najczęściej nie dbali o budynki. Sytuacja taka uległa zmianie na lepsze w 1839 r. kiedy to ziemię nabył hrabia Wilhelm von Arco i wraz z żoną Charlottą przeprowadził się do Gorzyc, by tu na miejscu doglądać swoich dóbr. W 1861 r. po śmierci hrabiego Wilhelma majątek Gorzycki przejął jego syn Aleksander von Arco z żoną Gertrudą, który w 1886 r. wybudował obecnie stojący zameczek. Dzisiaj w obiekcie ma swoją siedzibę Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo Leczniczy.
Dane adresowe:
Miejscowość: