W grodzie Gołężyców
Opis obiektu:
Zajęcia historyczne przeznaczone są dla uczniów szkoły podstawowej, ale równie dobrze mogą z nich skorzystać gimnazjaliści. Zajęcia odbywające się w Roszkowie nawiązują do odkrytych w trakcie eksploatacji żwirów śladów osadnictwa w postaci zachowanej palisady. Uczniowie przenoszą się do średniowiecznego grodu, budują ogrodzenie, uczą się pisma obrazkowego, na kamiennych żarnach mielą mąkę i na koniec lepią gliniane naczynia. Zajęcia profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone w pełni angażują wszystkich uczestników i dają im wiele satysfakcji z udziału.
Dane adresowe:
Miejscowość: Krzyżanowice
Telefon: +48324515034