Wokół turystyki wiejskiej na obszarze Morawskich Wrót

  Konferencja odbyła się w dniu 19 czerwca 2012 r. w sali widowiskowej Domy Pomocy Społecznej
w Gorzycach. Organizatorami było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” oraz Wiejski Dom Kultury w Gorzycach. Celem było rozpropagowanie w regionie działań na rzecz rozwoju turystyki na terenach gminy Godów, Gorzyce i Krzyżanowice jak również zainteresowanie współpracą w tej dziedzinie osób z branży około turystycznej oraz podmiotów zajmujących się promocją w gminach, powiatach i instytucji zajmujących się rozwojem terenów wiejskich.


     Wśród prelegentów znalazła się pani Agnieszka Sikorska – Dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej, pan Paweł Tułodziecki przedstawiciel Subregionu Zachodniego, pani Anna Watza - firma PLANET PR oraz przedstawiciele organizatorów: Lucyna Gajda, Izabela Granieczny, Bronisław Kwiatoń. Gości przywitał Prezes Stowarzyszenia pan Gerard Kretek i Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury – pani Danuta Parma, która również całość prowadziła.


     Wśród poruszanych spraw na uwagę zasługują m.inn. dane dotyczące województwa śląskiego, mianowicie, że jest to miejsce atrakcyjne turystycznie, że odwiedza go ok. 3 mln turystów rocznie, wydając 4 mln złotych (przy czym pamiętajmy, że o turyście mówimy jest dopiero wtedy, gdy pozostaje on poza miejscem zamieszkania powyżej jednego dnia i to nie w celach zarobkowych). W rozwoju turystyki ważną rolę odgrywają punkty informacji turystycznej oraz tzw. produkty turystyczne. Jednym z tych ostatnich jest nowo powstający Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”, do którego mogą dołączyć się restauratorzy i właściciele barów.

 

 

przeczytaj więcej o projekcie

 

powrót