Polder Buków
Opis obiektu:
Polder Buków - okresowo zalewany obszar przeciwpowodziowy na rzece Odrze, powstał w latach 1989-2002 na pow. ok. 830 ha. Jest on wraz z budowanym zbiornikiem Racibórz Dolny, elementem systemu ochrony przeciwpowodziowej głównie dla Raciborza i Kędzierzyna Koźla. Ze względu na okresowe zalewanie i duże ograniczenie w obrębie polderu gospodarki rolnej wzrosła na jego terenie bioróżnorodność, stał się siedliskiem wielu rzadkich gatunków roślin błotnych i zwierząt, co w połączeniu ze starorzeczami i zalanymi wyrobiskami oraz sąsiedztwem Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Wielikąt uczyniło z niego bardzo atrakcyjny teren dla turystyki i rekreacji blisko położonych ośrodków miejskich Raciborza, Wodzisławia Śląskiego, Jastrzębia i czeskiej Ostrawy. Pod względem ornitologicznym polder należy do Ostoi Górnej Odry. Odnotowano tu 240 gatunków ptaków z czego 130 gniazduje. Duża ilość akwenów wodnych stwarza dogodne warunki do uprawiania sportów wodnych oraz rozwoju wędkarstwa. Dla wędkarzy jest to więc prawdziwy raj, choć trzeba im przypomnieć, że nie mogą go zawłaszczyć i zanieczyszczać!
Dane adresowe:
Miejscowość: Bluszczów
Dodatkowe zdjęcia: