PLEBANIA Połomia
Opis obiektu:
Budowę plebani w Połomi rozpoczęto 24 kwietnia 1811 roku. Budynek był bardzo reprezentacyjny obejmował 7 pokoi, 1 spiżarnię i 2 kuchnie. Zabudowania gospodarcze stanowiły 2 stodoły, remizę oraz spichlerz zbożowy. Jego budowniczym był ks. Johannes Meer, który przez wiele lat kierował połomską parafią. Stara plebania podlega całkowitej ochronie prawnej i jest wpisana do rejestru zabytków województwa katowickiego. Budynek znajduje się przy ulicy Centralnej w Połomi w minionych latach tj. do roku 1995 mieścił się tu ośrodek zdrowia, poczta i przedszkole, później budynek popadł w ruinę aż do 2013 roku . W ramach Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Połomi plebania została wyremontowana i obecnie na mocy porozumienia Gminy z Powiatem Wodzisławskim mieści się tutaj Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych.
Dane adresowe:
44-323 Połomia
ul. Centralna 48,
Miejscowość:
Dodatkowe zdjęcia: