Kościół pw. Wszystkich świętych w Łaziskach
Opis obiektu:
Początkowo za datę ukończenia budowy świątyni uważano rok 1579. Jednak w 1997 roku wewnątrz kościoła odkryto polichromię z wyraźna datą 1560 r. i to właśnie ta data okazała się faktyczną datą powstania drewnianego kościółka. Kościół w Łaziskach należy do grupy najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Jest to kościół orientowany, gotycki, przekształcony w epoce baroku. Korpus i prezbiterium kościoła wzniesione w konstrukcji zrębowej z belek na podwalinie z dębowych klinów, tzw. peckach, stanowiących ogromną rzadkość w drewnianym budownictwie sakralnym. Dach kościoła i ściany wieży podbite są gontem. Wewnątrz świątyni znajduje się późnobarokowy ołtarz główny z XVIII w., a w nim rzeźba Matki Boskiej Dzieciątkiem z początku XVI w., pochodząca z dawnego tryptyku ołtarzowego wcześniejszego kościoła. Z tego samego tryptyku pochodzą także dwa luźno wiszące po obu stronach ołtarza skrzydła z postaciami czterech świętych dziewic na awersach i malowidłami postaci świętych męczenników na rewersach. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się barokowy obraz Wszystkich Świętych. Warto również zwrócić uwagę na ambonę pochodzącą z pierwszej połowy XVIII w., rzeźbę Michała Archanioła, drewnianą chrzcielnicę, organy oraz obrazy Drogi Krzyżowej.
Dane adresowe:
Miejscowość: Godów, Łaziska
Dodatkowe zdjęcia: