Kościół pw. Św. Piotra i Pawła w Tworkowie
Opis obiektu:
Wyjątkowej klasy zabytkiem jest barokowy kościół parafialny świętego Piotra i Pawła, wzniesiony w latach 1691-1694, według projektu Jana Zellera z Opawy. We wnętrzu zachowała się piękna dekoracja stiukowa Antoniego Signo z Opawy (1691), nad chórem malowidło z kompozycją Sądu Ostatecznego, loża kolatorska z końca XVII wieku, a także bogato zdobiony snycerką ołtarz główny z tego samego okresu, z obrazem ?Nakarmienia rzesz?. W świątyni znajduje się unikalna w skali europejskiej ekspozycja jedenastu zdobionych trumien i sarkofagów miejscowych możnowładców z rodu Reiswitzów i Wilczek. Pokazywane eksponaty pochodzą z krypty pod tzw. Babińcem, którą otwarto w 1993 roku. W bogato zdobionym sarkofagu z partiami złoconymi, pogrzebano Ewę z domu Wilczek (żyła w l. 1613-1655). W trumnie cynowo-ołowianej, zachowanej w stanie destruktu (sarkofag dotrwał jedynie we fragmentach i eksponowany jest dziś na specjalnym stelażu), spoczął jej mąż Wacław Reiswitz. Pozostałe trumny zdobione są bogatą polichromią olejną, w większości przypadków ze złoceniami. Mają dekorację malarską i plastyczną w formie nakładanych elementów odlewanych. Na niektórych dziecięcych trumnach widać zdobienia z postaci malowanych z natury różnobarwnych kwiatów. Twórcami dekoracji malarskiej, która odróżnia tworkowskie zabytki od innych zachowanych w Polsce, byli z pewnością wprawieni lokalni artyści, zapewne z Raciborza lub z Opawy. Ogromną wartość mają odkryte w trumnach ubranka; m. in. przewiązany pasem żupanik Jerzego Wilhelma (zm.1683) nawiązujący wyglądem do polskiego stroju szlacheckiego oraz sukieneczka Klary Ludwiki. Cały zbiór wyróżnia się na tle podobnych zachowanych w Polsce (Wawel, Brzeżany, Brzeg, Legnica, Złotów, Sieraków) i w Europie (Wiedeń, Monachium). To jedyny, tak duży zespół sarkofagów dziecięcych w Polsce.
Dane adresowe:
Miejscowość: Krzyżanowice, Tworków
Dodatkowe zdjęcia: