Kościół parafialny p.w. Świętej Anny w Gołkowicach
Opis obiektu:
Kościół pw. Św. Anny w Gołkowicach pochodzi z 1878 r. Jest to świątynia orientowana, czyli z prezbiterium skierowanym na wschód. Kościół stoi na betonowych fundamentach, jest drewniany, konstrukcji słupowej, oszalowany. Od strony zachodniej wznosi się kwadratowa wieża o pochyłych ścianach podbitych gontem, z nadwieszoną izbicą o ścianach prostopadłych, szalowanych deskami (wycinanymi ozdobnie w dolnych partiach). Całość zwieńczona jest hełmem w postaci ośmiopolowej iglicy pokrytej blachą. Wieża kościoła jest neogotycka, podobnie jak wystrój wnętrza - ołtarz główny oraz dwa ołtarze boczne. Częściowo nawiązują również do tego stylu ambona oraz chrzcielnica, a także kilka innych obiektów wyposażenia kościoła.
Dane adresowe:
Miejscowość: Godów, Gołkowice