Kościół parafialny pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Skrzyszowie
Opis obiektu:
Kościół parafialny pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Skrzyszowie został wymieniony w spisie świętopietrza z 1447 roku. Był to budynek drewniany, usadzony obok dębów, na wzgórzu cmentarnym, uchodził za skarb architektury ludowej. W okresie reformacji przeszedł w posiadanie protestantów. W XVI wieku wybudowano nowy drewniany kościół. W wyniku działań I wojny światowej drewniany kościół uległ zniszczeniu, część zabytków została przeniesiona do nowej świątyni, m.in.: renesansowy obraz męczeństwa św. Wawrzyńca, dwie chrzcielnice i stacje Drogi Krzyżowej. Stary kościół został rozebrany w 1939 roku. 1 maja 1933 rozpoczęto budowę nowego Kościoła pod wezwaniem Michała Archanioła - z inicjatywy ks. Roberta Wallacha, projektantem był inżynier Jan Affa z Raciborza. Jest to świątynia z półkolistą absydą, stanowiącą wizję \"niebieskiego Jeruzalem. Podczas II wojny światowej kościół został uszkodzony, zniszczono szczyt wieży, część wystroju i spalono probostwo, w którym znajdowały się księgi parafialne. Wieżę odbudowano dopiero w 1985 roku. Obecnie Kościół odzyskał swój niezwykły blask, m.in.w ołtarzach bocznych umieszczono dwa odbudowane ołtarze projektu Affy z 1933 r. Ciekawą informacją może być fakt, że w Skrzyszowie obchodzone są dwa odpusty na św. Michała Archanioła i św. Wawrzyńca. Na drugą z uroczystości przychodzi pielgrzymka wodzisławska. Wiąże się to z kataklizmem z 1536 roku, jaki nawiedził państewko Wodzisław. Długotrwała ulewa zniszczyła tam groble na stawach, miastu groził potop. Gdy ulewa ustała, wodzisławianie w dzień św. Wawrzyńca złożyli przysięgę, że co roku będą pielgrzymować na odpust św. Wawrzyńca 10 sierpnia. Święty został patronem miasta Wodzisławia.
Dane adresowe:
Miejscowość: Godów, Skrzyszów
Dodatkowe zdjęcia: