\"Buczyna Bełsznicka\"
Opis obiektu:
\"Buczyna Bełsznicka\" stanowi część kompleksu leśnego w północno-zachodniej części Gminy Gorzyce. Znajduje się ona na krawędzi płaskowyżu Rybnickiego dość stromo opadającego w stronę Doliny Odry. Teren jest urozmaicony na powierzchni licznymi dolinami i jarami, którymi płyną cieki do potoku Łęgoń i dalej do Odry. Buczyna Bełsznicka jest bardzo cennym zbiorowiskiem leśnym ze względu na występujące tu rzadkie rośliny, spośród których 21 gatunków jest chronionych. Do roślin objętych całkowitą ochroną należą: buławnik mieczolistny, buławnik wielkokwiatowy, cieszynianka wiosenna, kruszczyk siny, kruszczyk szerokolistny, lilia złotogłów, podkolan biały, przylaszczka pospolita, skrzyp olbrzymi, wawrzynek wilczełyko, zimowit jesienny. Badaniami botanicznymi na opisywanym obszarze zajmowali się na początku XX w naukowcy niemieccy a ich badania potwierdzili w latach 90-tych XX w Andrzej Urbisz i Tadeusz Krotoski. W lesie można wyróżnić 5 gatunków dzięciołów, 3 gatunki muchołówek i pleszka. \"Buczyna bełsznicka\" zaliczona została do najcenniejszych obszarów nie tylko w gminie Gorzyce ale także na całym Płaskowyżu Rybnickim, jej wartości przyrodnicze zasługują na objecie ochrona rezerwatową. Te ciekawostki przyrodnicze w interesujący sposób prezentuje quest \"Tajemnice Bełsznickiej Buczyny\", który rozpoczyna się na głównym parkingu w lesie pomiędzy Rogowem i Czyżowicami.
Dane adresowe:
Miejscowość: Bełsznica
Dodatkowe zdjęcia: